Welkom op de raadpleegomgeving van Tessenderlo.

Op deze pagina kan je de volgende publicaties bekijken:

  • de agenda, het verslag (na goedkeuring op de volgende vergadering) en de lijst met besluiten van de openbare zitting van de gemeenteraad en de OCMW-raad;
  • de agenda en de lijst met besluiten van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau;
  • specifieke besluiten (o.a. verkeers-, retributie- of belastingreglementen).

Hoe vindt u een beslissing? 

  • U weet welke datum de beslissing werd genomen?

Klik via de tab ‘Kalender’ op de vergaderdatum. U komt terecht in de agenda van de vergadering, waar u het agendapunt kan terugvinden.

De meeste (ontwerp)beslissingen kan u raadplegen door op de titel te klikken. Als de titel schuin en lichtgrijs is, bevat de (ontwerp)beslissing vertrouwelijke informatie en kan u de inhoud niet zomaar bekijken.

U kan deze steeds opvragen in het kader van openbaarheid van bestuur.

  • U weet niet op welke datum de beslissing werd genomen? 

Geef een zoekterm in bij ‘Zoeken’ (rechts bovenaan).
Maak gebruik van de filters (‘+’ naast zoekopdracht) om de zoekopdracht te verfijnen en de resultaten te beperken. 

Hoe kan u een klacht tegen een beslissing indienen?

Via de klachtenwegwijzer algemeen bestuurlijk toezicht komt u te weten hoe u een klacht kan indienen bij de toezichthoudende overheid. De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de provinciegouverneur staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

Verdere vragen?

Contacteer de dienst beleidsondersteuning via secretariaat@tessenderlo.be.